Financijski pokazatelji turističke sezone: Mogli bismo premašiti rekordnu 2019.!

Prema današnjoj perspektivi, unatoč brojnim izazovima, Hrvatsku očekuje jako dobra turistička godina, koja bi se u fizičkim pokazateljima (ostvarenim dolascima i noćenjima) mogla posve približiti 2019. godini, a u financijskim pokazateljima čak i premašiti rekordnu 2019. godinu.

“Možemo biti zadovoljni do sada ostvarenim rezultatima u predsezoni te možemo potvrditi da glavnu turističku sezonu dočekujemo potpuno spremni. Razina interesa i rezervacija za Hrvatsku na našim glavnim emitivnim tržištima je takva da možemo očekivati da ćemo ove godine konačno ‘dohvatiti’ pretpandemijsku 2019. godinu.

Protekle dvije godine smo gostima pokazali da mogu imati potpuno povjerenje u nas i da ćemo im omogućiti siguran odmor i u najtežim uvjetima pandemije, i to je vrijedan zalog za naredne godine. Ono što sada moramo nastaviti je i dalje podizati kvalitetu ukupne ponude, prateći trendove u potražnji”, izjavio je Veljko Ostojić, direktor Hrvatske udruge turizma (HUT).

HUT upozorio na značajan porast troškova, posebno električne energije

Na poslovanje turističkih kompanija ove godine najveći negativan utjecaj ima visok porast troškova, posebno cijena energenata. Prema anketi koju je HUT početkom lipnja proveo među svojim članicama, najveći porast u troškovima hotelsko-turističkih kompanija čine troškovi električne energije koji su, u odnosu na 2019. godinu, porasli 142,5 posto, zatim plina 105 posto.

Simulirajući porast troškova električne energije za cijeli sektor na temelju ponuda dobivenih u drugom tromjesečju, uz pretpostavku da cijelom sektoru ističu ugovori za električnu energiju, došlo bi do ukupnog povećanja troška električne energije od milijardu kuna za cijeli sektor, što je iznos kompletne dobiti djelatnosti smještaja prošle godine.

”Mnoge zemlje su pritom intervenirale kako bi amortizirale visoke skokove cijena energenata i to primjenjujući različite modele. Uvjeren sam da bi i Hrvatska trebala učiniti slično štiteći svoje gospodarstvo od gubitaka. Mislim da je slovenski model nešto o čemu treba razmisliti jer je privremeno obustavljena naplata reguliranog dijela naknade za električnu energiju, čime se djelomično kompenzira realni rast cijene koštanja”, izjavio je Veljko Ostojić, direktor HUT-a.