Hrvatsku od početka godine posjetilo više od 2 milijuna turista

53

Hrvatsku je prema službenim podacima od početka godine posjetilo preko 2 milijuna turista (što je gotovo polovina ukupnog stanovništva Hrvatske) koji su ostvarili 10,6 milijuna noćenja. Do danas, tijekom boravka u svim tipovima komercijalnih smještajnih objekata u Hrvatskoj, virusom Covid-19 nije zaražen niti jedan turist.

O dobroj epidemiološkoj situaciji izvijestili su i strani mediji, najutjecajniji slovenski news portal 24ur objavio je tekst naslova ”Epidemiološka slika na hrvatskoj obali među najboljima u Sredozemlju”.

Zahvaljujući kvalitetnom javnozdravstvenom sustavu i visokim epidemiološkim standardima, Hrvatska i dalje ima jednu od najboljih epidemioloških situacija u EU i najmanje aktivnih slučajeva među EU članicama na Mediteranu, s time da je situacija u ključnim turističkim destinacijama na obali i priobalju još kvalitetnija od nacionalnog prosjeka. Hrvatska je ove godine najsigurniji i najbliži Mediteran za odmor za EU građane.

Hrvatska je detaljno razradila smjernice u slučaju pojave zaraženih u turističkim destinacijama, koje predviđaju adekvatnu izolaciju i liječenje, a sve veće destinacije imaju specijalizirane turističke ambulante koje su spremne brzo i sigurno djelovati. Svi turistički djelatnici znaju preciznu proceduru i način djelovanja u slučaju potrebe, a smjernice su objavljene na službenim web stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.