U Hrvatskoj trenutno otvorena 802 hotela i 407 kampova

Trenutno su u Hrvatskoj otvorena 802 hotela i 407 kampova i svakodnevno se otvaraju novi turistički objekti i sadržaji u destinacijama diljem obale. Turisti su od početka godine najviše noćenja ostvarili u objektima u domaćinstvu, više od 7 milijuna noćenja, zatim u kampovima – 3,4 milijuna noćenja i u hotelima 2,6 milijuna noćenja.

Sve turističke kompanije uvele su visoke standarde sigurnosti, a Državni inspektorat Republike Hrvatske od prošlog tjedna krenuo je u koordiniranu akciju u sklopu koje će sljedećih nekoliko mjeseci više od stotinu inspektora nadzirati poslovanje ugostiteljskih objekata hotela, kampova te luka nautičkog turizma “marina“, kao i ugostiteljskih objekata i pružatelja usluga u turizmu koji posluju u sklopu navedenih objekata.

Iz Državnog inspektorata izvijetili su kako sanitarni inspektori detaljno kontroliraju provedbu odluka Stožera civilne zaštite i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a poseban naglasak stavljen je na kontrolu zdravstvene ispravnosti bazenskih voda te sanitarno – tehničkih i higijenskih uvjeta bazenskih kupališta i tuševa kao i koncentracija rezidualnog klora u vodi za ljudsku potrošnju.

Precizne preporuke za organiziranje rada hotela, kampova i općenito ugostiteljskih objekata možete pronaći na službenim web stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.