Valamar će u iduće tri godine postati ugljično neutralna kompanija

Valamar će proizvoditi vlastitu solarnu električnu energiju, poticati lokalne dobavljače i ulagati u djelatnike i destinacije

Vodeća hrvatska turistička kompanija, Valamar Riviera, u okviru svog Integriranog godišnjeg izvješća za 2021. godinu objavila je strategiju održivosti i ESG ciljeve do 2025. godine. Riječ je o sveobuhvatnom planu koji objedinjuje 12 ključnih ciljeva u području okoliša (E), društva (S) i upravljanja (G) koje Valamar planira ostvariti kroz 6 strateških inicijativa do 2025. godine.

Od 12 ključnih ciljeva koji su istaknuti u Valamar ESG strategiji do 2025. godine sedam se odnosi na okoliš, tri na društvo, a dva na upravljanje.

Kada govorimo o okolišu, Valamar će nastaviti smanjivati emisije stakleničkih plinova, uz plan da do 2025. dosegne ugljičnu neutralnost u prvom i drugom opsegu. Ciljevi uključuju proizvodnju 15% solarne električne energije i 100% električne energije iz obnovljivih izvora, zaštitu i upravljanje kvalitetom mora u svim Valamar destinacijama, ulaganja u bioraznolikost priobalja te zaštitu 80.000 stabala kao i stotine hektara zelenila oko Valamarovih objekata. Ističe se i stopa recikliranja otpada veća od EU prosjeka, zatim niski intenzitet crpljenja vode te izbacivanje jednokratne plastike iz upotrebe.

Među ciljevima koji se odnose na društvo ističe se zapošljavanje i zadržavanje domaćih zaposlenika te visok udio domaće proizvodnje i lokalnih proizvoda u segmentu hrane i pića od 80%. Valamar će do 2025. godine uložiti 50 milijuna eura u destinacije i društveni učinak.

U dijelu upravljanja izdvojeni su ciljevi 80% nabave od odgovornih dobavljača te 100% objekata s certifikatima održivosti.

Ivana Budin Arhanić, članica Uprave Valamar Riviere

“Valamar strategija održivosti ima jasne, mjerljive i ambiciozne planove i ciljeve koje namjeravamo postići do 2025. godine. Kao lider u korištenju obnovljivih izvora energije u Europi, Valamar može postići ugljičnu neutralnost u iduće tri godine i postati primjer održivog poslovanja u turizmu na Mediteranu. Strateška ulaganja u održivost iznosit će oko 50 milijuna eura s fokusom na razvoj ljudskih resursa u turizmu, destinacije, turističku infrastrukturu, održive i lokalne dobavljače, projekte kružnog gospodarstva i zaštitu bioraznolikosti”, izjavila je Ivana Budin Arhanić, članica Uprave Valamar Riviere.

Održivost je i do sada bila jedan od strateških prioriteta Valamar Grupe. Od 2015. godine Valamar je smanjio svoj ugljični otisak za 70 % te u programe održivosti i društvenog razvoja uložio 65 milijuna eura s naglaskom na ulaganja u obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost, turističku infrastrukturu, kao i brojne programe za zaposlenike, društvo i podršku zajednici.

Valamar je prepoznat kao lider u zaštiti okoliša i održivog turizma te je dobitnik značajnih domaćih i međunarodnih priznanja. Ove sezone otvara se Valamar Amicor Green Resort na Hvaru, prvo zeleno eko ljetovalište u Hrvatskoj. Dosad postignuti rezultati zamijećeni su i na međunarodnoj razini – Financial Times je nedavno uvrstio Valamar na listu klimatskih lidera u Europi i to kao jednu od dvije kompanije iz Hrvatske te kao jednu od samo šest kompanija iz turističkog sektora na toj listi.

Valamar je prva turistička kompanija u Hrvatskoj koja je integrirala održivi razvoj u upravljanje poslovanjem i razvojem te objavila ciljeve održivosti prema ESG okviru do 2025. godine.